Begeleid zelfstandig wonen

Begeleid zelfstandig wonen

Jongeren die niet geheel zelfstandig kunnen wonen, komen in aanmerking voor begeleid zelfstandig wonen. Hierbij worden jongeren met beperkingen op het gebied van wonen voorzien van begeleiding en huisvesting. De jongeren krijgen begeleiding op verschillende gebieden, afhankelijk van de behoeften van de jongeren. Hierbij kan worden gedacht aan begeleiding met geldzaken, begeleiding in het huishouden, begeleiding bij de administratie en contact met instanties, begeleiding met de vrijetijdsbesteding en ga zo maar door.

Begeleid zelfstandig wonen: een beschermde woonomgeving

Naast de begeleiding op tal van gebieden is een beschermde woonomgeving ook van belang. Het is belangrijk dat de jongeren op 24-uurs begeleiding kunnen rekenen. Daarom is er bij begeleid zelfstandig wonen sprake van beschermd wonen. Hierbij wordt de focus gelegd op het stimuleren van de zelfstandigheid van de jongeren, zodat deze leren succesvol deel te gaan nemen aan de maatschappij.

Begeleid zelfstandig wonen in Amsterdam en omgeving via Bob Begeleid Wonen

Als je als jongere tussen schip en wal valt en niet terecht kan bij de reguliere gezondheids- of gehandicaptenzorg, dan ben je bij Bob Begeleid Wonen op het juiste adres. Zij begeleiden jongeren tussen de 16 en de 27 jaar die door het hebben van een licht verstandelijke beperking, gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen en/of delinquent gedrag vaak worden afgewezen bij andere instanties.

Bob Begeleid Wonen: helpt jongeren weer mee te doen in de maatschappij

Het belangrijkste wat deze jongeren nodig hebben, is dat zij worden geholpen om succesvol deel uit te gaan maken van de maatschappij.

Begeleid zelfstandig wonen: méér dan gewone begeleiding

Jongeren die het nodig hebben om begeleid te wonen hebben vaak al veel instellingen gezien. Het is daarom belangrijk vooral te investeren in de benadering met de jongeren. Bij Bob Begeleid Wonen worden daarom bijvoorbeeld de huisregels samen met de jongeren tot stand gebracht. Het beloningssysteem is volledig aangesloten op de behoefte van de jongeren. En deze wordt elke week geëvalueerd met de cliëntenraad, om onze kwaliteit te kunnen waarborgen.

Nog meer voordelen van begeleid zelfstandig wonen in Amsterdam bij

Bob Begeleid Wonen

De voordelen van begeleid zelfstandig wonen in Amsterdam op een rijtje:
– Faciliteiten: wonen, werken, opleiding en sporten onder 1 dak
– Gediplomeerd personeel: HBO/WO gediplomeerd personeel
– Personal training: 1 op 1 personal training
– Uitgebreid netwerk: een netwerk van werkgevers waar jongeren ervaring op kunnen doen.
– Diploma garantie: onderwijs met een diploma garantie
– Trajecten: trajecten in de techniek, gekoppeld aan een erkend certificaat