Wij bieden afgestemde zorg

Voor alle soorten ondersteuning geldt dat wij met goede, afgestemde zorg willen bijdragen aan de kwaliteit van het bestaan van onze zorgvragers.

BOB is een kleinschalige, laagdrempelige en persoonlijke zorginstelling. Wij bieden ondersteuning aan mensen van 16 t/m 27 jaar. Mensen in een kwetsbare situatie, bijvoorbeeld door een licht verstandelijke beperking en/of meervoudige gedragsproblematiek. Mensen die professionele ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen. BOB zet zich in voor mensen in een kwetsbare situatie, zodat ze volwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Meer weten over BOB?

BOB begeleid wonen biedt mogelijkheden tot zelfstandig begeleid wonen middels huur/zorgtrajecten

Bob Begeleid Wonen is ontstaan vanuit de gedachte dat wanneer een jongere of jong(volwassenen) hulp nodig heeft in de vorm van een woonvoorziening, het belangrijk is om directe hulp te bieden. Tegenwoordig is dit nog erg lastig, omdat zij nog te vaak te maken krijgen met lange wachtlijsten. Na aanmelding bij Bob Begeleid Wonen, nemen we niet alleen binnen 24 uur nog contact op met de verwijzer, we zorgen ook voor het direct in kaart brengen van alles wat er geregeld moet worden. Dankzij ons snelle handelen en professionele betrokkenheid, zorgen we ervoor dat de jongere of jong(volwassene) snel geplaatst wordt.

 

Lees meerAanmelden

BOB begeleid wonen verwelkomt elke jongere of jong(volwassene) die een betere toekomst wenst.
Wij bieden zowel korte als lange woonbegeleiding aan. Elke cliënt krijgt een coach toegewezen die samen met de cliënt doelen in kaart brengt en een plan van aanpak op maat opstelt, rekening houdend met de vaardigheden van de cliënt. Zo ntstaat er een zo efficiënt mogelijke resultaatgerichte aanpak. We hechten grote waarde aan het accuraat handelen, zoals de naam van onze zorginstelling al doet vermoeden. Ons team werkt daadkrachtig en doelgericht, omdat we van mening zijn alleen op deze manier grote en belangrijke stappen vooruit te zetten.

 

Lees meerAanmelden

BOB begeleid wonen gaat voor kwaliteit en resultaat, dat is ons motto. Het is onze missie om zorg- en dienstverlening te bieden aan onze cliënten die voor ons de grootste prioriteit zijn. Alle processen rondom onze zorg- en dienstverlening zijn ingericht met deze missie als basis. Onze visie is dat we de cliënt helpen met ontwikkeling op verschillende leefgebieden. Om dit te bereiken, is de begeleiding intensief en zorgvuldig. Alle zorg die wij leveren wordt altijd op kwaliteit gecontroleerd.

 

Lees meerAanmelden